نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اساااتیددد اصلیی

اساااتیددد اصلیی


 

برای دیدن ویدئوی مورد نظر روی آن کلیک کنید.

 

نحوه ورود به سامانه آموزش مجازی(ویژه اساتید)

 

نحوه ورود به سامانه آموزش مجازی (ویژه دانشجویان)

 

نحوه شرکت در آزمون (ویژه دانشجویان)

 

نحوه پاسخ به تمرینات (ویژه دانشجویان)

 

نحوه بارگذاری محتوای آموزشی (ویژه اساتید)

 

نحوه ایجاد نظرسنجی در سامانه (ویژه اساتید)

 

نحوه ایجاد کلاس مجازی (ویژه اساتید)

 

نحوه ایجاد سوال در مخزن سوالات (ویژه اساتید)

 

نحوه ایجاد تمرین (ویژه اساتید)

 

نحوه ایجاد آزمون عادی (ویژه اساتید)

 

نحوه ایجاد آزمون خودکار (ویژه اساتید)

 

کاهش حجم ویدئو با نرم افزار Handbrake (ویژه اساتید)

 

راهنمای شرکت در کلاس مجازی (ویژه دانشجویان)

 

آشنایی با نرم افزار ضبط تصویر Snagit (ویژه اساتید)

برای دیدن ویدئوی مورد نظر روی آن کلیک کنید.

 

نحوه ورود به سامانه آموزش مجازی(ویژه اساتید)

 

نحوه ورود به سامانه آموزش مجازی (ویژه دانشجویان)

 

نحوه شرکت در آزمون (ویژه دانشجویان)

 

نحوه پاسخ به تمرینات (ویژه دانشجویان)

 

نحوه بارگذاری محتوای آموزشی (ویژه اساتید)

 

نحوه ایجاد نظرسنجی در سامانه (ویژه اساتید)

 

نحوه ایجاد کلاس مجازی (ویژه اساتید)

 

نحوه ایجاد سوال در مخزن سوالات (ویژه اساتید)

 

نحوه ایجاد تمرین (ویژه اساتید)

 

نحوه ایجاد آزمون عادی (ویژه اساتید)

 

نحوه ایجاد آزمون خودکار (ویژه اساتید)

 

کاهش حجم ویدئو با نرم افزار Handbrake (ویژه اساتید)

 

راهنمای شرکت در کلاس مجازی (ویژه دانشجویان)

 

آشنایی با نرم افزار ضبط تصویر Snagit (ویژه اساتید)