اطلاعیه تغییر رمز عبور

شناسه : 283966

اطلاعیه تغییر رمز عبور


اطلاعیه مهم
 از کاربران محترم سامانه ویانا (کلیه اساتید و دانشجویان)  درخواست میگردد جهت افزایش امنیت آزمونها، نسبت به تغییر رمز عبور خود اقدام نمایند.
 
گروه آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه کوثر
آدرس کوتاه :