اطلاعیه مهم جلسه آموزشی نحوه برگزاری آزمون

شناسه : 278638

اطلاعیه مهم جلسه آموزشی نحوه برگزاری آزمون


اساتید محترم دانشگاه کوثر
 
 
با سلام
 
احتراماً به استحضار می رساند جلسه آموزشی برگزاری آزمون در بستر سامانه ویانا در روز سه شنبه 14 دی ماه به صورت حضوری در سالن اندیشه و به صورت مجازی در لینک
 
 https://www.skyroom.online/ch/farhangi.kub/majazi   
 
مطابق جدول زیر برگزار خواهد شد. بدین وسیله از کلیه اساتید محترم جهت شرکت در جلسه مذکور دعوت به عمل می‌آید.
 
پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزارم.
دانشکده ساعت
علوم پایه و فنی مهندسی 10 الی 11
علوم انسانی 11 الی 12
آدرس کوتاه :