اطلاعیه مهم: دو تفاوت قابل توجه در آزمون عادی و آزمون خودکار در سامانه ویانا

شناسه : 230910

اطلاعیه مهم: دو تفاوت قابل توجه در آزمون عادی و آزمون خودکار در سامانه ویانا


دو تفاوت مهم آزمون عادی و آزمون خودکار در سامانه ویانا
 
1- در آزمون خودکار، واکشی سوالات طبق الگویی که استاد هنگام تعریف استاد انتخاب نموده است و تماماً توسط سیستم  انجام میشود. 
برای مثال استاد انتخاب میکند از گروه 1، سه سوال تشریحی با سطح متوسط و  پنج سوال تستی با سطح سخت انتخاب شود.  و این انتخاب توسط سیستم انجام میشود.
 
اما در آزمون عادی، استاد به بانک سوال مراجعه می کند و خودش سوالات مد نظر را به آزمون اضافه می نماید.
 
 
2- در آزمون خودکار نمره دهی توسط سیستم و در در آزمون عادی نمره دهی توسط استاد انجام میشود.
آدرس کوتاه :