بارگذاری فایلهایی با فرمتهای مجاز

شناسه : 230634

بارگذاری فایلهایی با فرمتهای مجاز


اطلاع رسانی
اساتید گرامی
با سلام
احتراماً با توجه به اینکه اساتید اقدام به بارگذاری فایلهایی با فرمت غیرمجاز از طریق زیپ (ZIP) و  رَر(rar)  می نمودند و دانشجویان با مشکلات عدیده ای در بازکردن فایلهای فشرده و همچنین مشاهده فایلها با فرمتهای ناآشنا می شدند، از طرفی گاهاً سامانه، فرمت فایلهای زیپ و رَر را شناسایی و پشتیبانی نمی کند، فرمتهای مذکور از فهرست فایلهای قابل بارگذاری در سامانه حذف شده است.
آدرس کوتاه :