آموزش‌های آزاد

 

 پیشرفت ها و تغییرات سریع در علم و تکنولوژی باعث شده آموزش های رسمی و کلاسیک چالاکی لازم برای هماهنگی با این تغییرات را نداشته باشد. تدبیر اندیشه شده برای این مهم تأسیس گروه آموزش های آزاد و مجازی است. دانشگاه کوثر با هدف افزایش تعامل با صنعت و جامعه و به منظور افزایش مهارت، اشتغال‌زایی و به‌روزشدن اطلاعات مشاغل کارشناسی در بخش‌های دولتی و خصوصی که نتیجه آن ارتقاء توان کارشناسی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی می‌باشد، اقدام به تدوین آیین‌نامه آموزش‌های عالی آزاد نموده است.

 آموزش های آزاد، آموزشی غیر رسمی و بالاتر از سطح متوسطه است که در قالب آموزش های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت اجرا می شود.رسالت آموزش‌های آزاد، برنامه ریزی درسی و اجرای دوره هایی است که مورد نیاز بخش های گوناگون جامعه نظیر سازمان ها، نهادها و صنایع اعم از دولتی و خصوصی و همچنین آموزش های مورد نیاز کلیه شهروندان و آحاد جامعه است. به عبارت دیگر  عرصه آموزش های آزاد، تنها عرصه ای از کسب آموزش های عالی در کشور است که نه تنها به دور از موانعی نظیر کنکور دسترسی همگان را به کسب علوم و دانش دانشگاهی سهل و آسان می نماید بلکه بدون تقید به سرفصل های مصوب دروس دانشگاهی، می تواند سرفصلهایی متناسب با نیاز مخاطبان را به عنوان آموزش عالی دانشگاهی برای آنان تنظیم و ارائه نماید.