برگزاری نشست تخصصی گروه جغرافیا

نشست تخصصی گروه جغرافیا

به همت گروه آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه و انجمن علمی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، نشستی با عنوان «رسالت جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری در شکوفایی شهرها» در روز سه‌شنبه مورخه 28 آذرماه از ساعت 10 الی 12 در سالن اندیشه دانشگاه کوثر برگزار گردید.

لازم به ذکر است این نشست همزمان به صورت مجازی در بستر سامانه آموزش‌های مجازی دانشگاه برای مخاطبان راه دور نیز قابل دسترس بود.

جناب آقای دکتر حسین حاتمی‌نژاد، دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، به عنوان سخنران این نشست حضور داشتند.

يکي از مهمترين و پيچيده‌ترين تحولات اجتماعی جهان در نيم قرن اخير، توسعه شهرنشينی است. شهرها به طور فزاينده‌ای با مشکلات متعدد مواجه هستند. پارادايم‌های مختلفی براي رويارويی با موانع و چالش‌های شهری و بهبود شرايط زيست در آن‌ها مطرح شده است. توسعه پايدار و توجه به شکوفايی شهرها به عنوان دستاوردی جديد که از سوی سازمان ملل متحد معرفی و پيشنهاد شده است، می‌تواند يکي از راه‌های کنترل و کاهش مخاطرات شهری باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

نشست تخصصی گروه جغرافیا

نشست تخصصی گروه جغرافیا