اهداف مرکز آموزشهای آزاد و مجازی

 

برخی از اهداف این مرکز به شرح زیر می باشد:

  1. برگزاری دوره­‌های آموزشی آزاد مانند آموزش زبان­های خارجی، دوره­های تخصصی و عمومی کامپیوتر، مدیریتی و ... به صورت حضوری و مجازی جهت بهره ­مندی عموم و دانشجویان دانشگاه­ها براساس بررسی­ های نیازسنجی و پیشنهادی اعضای هیات علمی دانشگاه
  2. ارائه آموزش­های حرفه‌ای و تخصصی مورد نیاز سازمان­ها، نهادها و صنایع
  3. ارائه کارگاههای تخصصی ویژه و متناسب با نیازهای جامعه
  4. بهره­ گیری از نیروهای خبره و مستعد خارج از بدنه علمی دانشگاه برای اجرای دوره های آموزشی
  5. برقراری ارتباط با سایر دانشگاه و یا مراکز دولتی و غیردولتی به منظور نیازسنجی آموزشی و تعیین دوره ­های آموزشی
  6. اعطای گواهی/مدرک پایان دوره به شرکت ­کنندگان
  7. گسترش کمی و کیفی رشته‌ها و گرایش‌های موجود دانشگاه و جذب مخاطبان بیشتر با حذف محدودیت‌های مکانی و زمانی، با تکیه بر شیوه‌ها و فناوری‌های نوین
  8. برنامه ­ریزی و اجرای فرایند پذیرش دانشجو در دوره­ های رسمی دانشگاهی بصورت مجازی
  9. برگزاری دوره­ های رسمی دانشگاهی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) مصوب به صورت مجازی مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری
  10. ارائه دروس رسمی ارائه شده در دانشگاه به شیوه مجازی و ترکیبی در قالب تک درس مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری