اهداف آموزش های آزاد و مجازی

آموزش‌های مجازی

آنچه امروز در تعیین جایگاه و اهمیت دانشگاه بیش از گذشته نقش کلیدی دارد، سرعت و توان پاسخگوئی دانشگاه نسبت به نیازهای به روز جامعه است. در دنیای کنونی همپائی و همراهی دانشگاه ها با تحولات و تغییرات سریع ضروریات و نیازهای جامعه انسانی، ایجاب می کند که دانشگاه ها ساز و کار لازم برای ایجاد حوزه های فناور و کاربردی، که مبدل دانش نظری به عرصه های عملی می باشند را فراهم آورند. از آنجا که سکان دار ترویج و گسترش تولیدات کاربردی در دانشگاه ها، عرصه آموزش است، لذا این مهم جزء رسالتهای سیاستگذاری در بخش آموزش عالی دانشگاهی خواهد بود.

آموزش مجازی یک روش نوین یادگیری است که در بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه می­‌شود. مهم­ترین ویژگی نظام­های آموزش مجازی انعطاف­‌پذیری و تمرکز بر یادگیرنده بجای تمرکز بر درس در فرایند یادگیری است. در این سیستم، یادگیری در فرایندی تعاملی با محوریت دانشجویان اتفاق می­افتد و سایر عوامل و مؤلفه­‌های آموزشی همچون استادان، محتوا، منابع، ابزارهای چندرسانه­‌ای و الکترونیکی بعنوان راهنما و تسهیلگر ایفای نقش می‌­نمایند.