گروه آموزش های آزاد و مجازی

    سمت سازمانی: رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی
    نام و نام خانوادگی: الهه ارجمندی
    مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
    شماره تماس:  ۳۱۲۲۲۶۰۰ 
    پست الکترونیکی: elc@kub.ac.ir
    مکان استقرار واحد: معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه 

آموزش های الکترونیکی
 • برگزاری جلسات با دانشکده ها و گروه های آموزشی جهت معرفی رشته های آموزش از راه دور و ترغیب آنان به ایجاد رشته های غیرحضوری
 • پیگیری ایجاد رشته های جدید با توجه به زیرساخت های دانشگاه و نیاز جامعه به رشته
 • پیگیری تایید رشته های جدید در شورای آموزشی و شورای تحصیلات تکمیلی و دریافت صورت جلسات مربوطه جهت بارگذاری در سامانه وزارت عتف
 • تهیه و تدوین محتواهای درسی مورد نیاز برای ایجاد رشته با همکاری اعضای هیات علمی و کارشناسان دانشگاه و یا افراد و مؤسسه های خارج از دانشگاه با انعقاد قرارداد و پرداخت حق الزحمه
 • حل مشکلات و مسایل آموزشی دانشجویان رشته های الکترونیکی در حد امکانات
 • پیگیری ارتقاء و به روزرسانی نرم افزارها و سخت افزارهای آموزش های الکترونیکی، در جهت برگزاری دوره ها با کیفیت بالا
 • همکاری با دانشکده ها و کارشناسان آموزش در خصوص حل مشکلات دانشجویان و اساتید در برگزاری دوره ها
 • همکاری با دانشکده ها در خصوص برگزاری تمام و یا برخی از کلاس های دوره های حضوری به صورت الکترونیکی
 • تهیه و تدوین شیوه نامه های داخلی مورد نیاز جهت شفاف سازی فرایندها و کمک به تسریع در انجام امور
 • پشتیبانی فنی از سامانه های آموزش الکترونیکی 
 • شرکت در جلسات مربوطه و ارائه راه کارهای مناسب.
آموزش های آزاد
 • نیاز سنجی دوره های آموزشی کاربردی مورد نیاز بازار و صنعت
 • نیاز سنجی دوره های آموزشی مورد نیاز دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه و سایر دانشجویان
 • معرفی و جلب مشارکت اعضای هیات علمی و مدرسان متخصص، جهت مشارکت در برگزاری دوره های آزاد
 • انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری برای برگزاری دوره های آموزشی آزاد
 • تهیه و تدوین آیین نامه های مربوط به آموزش های آزاد
 • راه اندازی دوره های آموزشی آزاد کوتاه مدت، میان مدت وتخصصی
 • برگزاری دوره های آموزشی برای سایر سازمان ها و شرکت ها
 • همکاری در برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی برای کارکنان
 • همکاری در برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی برای اعضای هیات علمی
 • ایجاد و پیگیری بسترهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر و بیشتر دوره های آموزشی
 • انجام اطلاع رسانی دوره های آموزشی آزاد و مجازی از طریق پایگاه های اینترنتی مرکز و دانشگاه و تبلیغات از طریق فضای مجازی و در صورت لزوم انجام تبلیغات محیطی
 • تنظیم و ارسال پیشنهاد هزینه دریافتی از شرکت کنندگان در دوره ها در ابتدای هر سال 
 • انجام مکاتبات و پیگیری نامه های وارده و صادره و پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی
 • پشتیبانی و بروز رسانی سایت مرکز
 • صدور گواهینامه پایان دوره برای شرکت کنندگان در دوره ها، مطابق با آئین نامه مرکز و ارائه گزارش به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • صدور گواهینامه مجری در برگزاری دوره ها یا گواهینامه تدریس در دوره ها ، مطابق با آئین نامه مرکز
 • پشتیبانی فنی از سامانه ها آموزش آزاد و ضمن خدمت کارکنان
 • پشتیبانی و برگزاری کلیه جلسات مجازی دانشگاه
 • مدیریت، نظارت و کنترل بر حسن اجرای فعالیت های آموزش های آزاد


 

اهداف گروه آموزشهای آزاد و مجازی

 

برخی از اهداف این مرکز به شرح زیر می باشد:

 1. برگزاری دوره­‌های آموزشی آزاد مانند آموزش زبان­های خارجی، دوره­های تخصصی و عمومی کامپیوتر، مدیریتی و ... به صورت حضوری و مجازی جهت بهره ­مندی عموم و دانشجویان دانشگاه­ها براساس بررسی­ های نیازسنجی و پیشنهادی اعضای هیات علمی دانشگاه
 2. ارائه آموزش­های حرفه‌ای و تخصصی مورد نیاز سازمان­ها، نهادها و صنایع
 3. ارائه کارگاههای تخصصی ویژه و متناسب با نیازهای جامعه
 4. بهره­ گیری از نیروهای خبره و مستعد خارج از بدنه علمی دانشگاه برای اجرای دوره های آموزشی
 5. برقراری ارتباط با سایر دانشگاه و یا مراکز دولتی و غیردولتی به منظور نیازسنجی آموزشی و تعیین دوره ­های آموزشی
 6. اعطای گواهی/مدرک پایان دوره به شرکت ­کنندگان
 7. گسترش کمی و کیفی رشته‌ها و گرایش‌های موجود دانشگاه و جذب مخاطبان بیشتر با حذف محدودیت‌های مکانی و زمانی، با تکیه بر شیوه‌ها و فناوری‌های نوین
 8. برنامه ­ریزی و اجرای فرایند پذیرش دانشجو در دوره­ های رسمی دانشگاهی بصورت مجازی
 9. برگزاری دوره­ های رسمی دانشگاهی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) مصوب به صورت مجازی مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 10. ارائه دروس رسمی ارائه شده در دانشگاه به شیوه مجازی و ترکیبی در قالب تک درس مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری