معرفی مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی

پرواضح است که آموزش به‌‍‌عنوان ابزار اصلی تغییر و عامل شکل دهنده‌ی رفتار و اقدامات انسان به سمت زندگی سالم و توسعه‌ی پایدار شناخته شده است و یکی از مهمترین مقوله‌های دنیای پیشرفته و زندگی بشر در تمام اعصار است. امروزه آموزش به مهمترین عامل در زندگانی تبدیل شده و می‌توان پیشرفت بشر را حاصل یادگیری از آموزش، فهم دانش نهفته در آن آموزش و به کارگیری آن دانش دانست. ارتقای کیفی آموزش می‌بایست با برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرا، منجر به افزایش اثربخشی و کارآیی آکادمیک گردد.
 
آموزش زنان، دارای اثربخشی اجتماعی، اقتصادی و شخصی می‌باشد و سلامت شخصی و خانوادگی، توانمندشدن زنان، آمادگی برای مشارکت در فعالیت­‌های اقتصادی و اشتغال و کارآفرینی و غیره را به دنبال دارد. دانشگاه کوثر بجنورد به عنوان یک دانشگاه تک جنسیتی دخترانه می‌تواند در راستای آموزش موثر بانوان، نقشی فعال و سازنده داشته باشد.
 
 گروه آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه کوثر بجنورد، فعالیت خود را با هدف توسعه‌ی توانایی‌های زنان به عنوان نیروی انسانی کارآمد و ماهر و همچنین ارتقای سطح علمی دانشجویان، اساتید، مدیران و کارشناسان و کارکنان بخش‌های دولتی و غیر دولتی با روش‌های نوین و فعال آموزشی، آغاز نموده است. پس از همه­‌گیری ویروس کرونا در جهان در اواخر سال ۱۳۹۸، دانشگاه کوثر بجنورد نیز همچون سایر دانشگاه­‌ها مجبور به تعطیلی کلاس‌­های حضوری و برگزاری کلاس­‌ها به صورت مجازی گردید.
                مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه کوثر