خبرها

اطلاعیه معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه کوثر در خصوص حضور دانشجویان کارشناسی و تحصیلات...

  مقطع کارشناسی ارشد:   * تمامی دروس دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد برای تمام ورودی ها با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ مطابق با تقویم آموزشی دانشگاه بصورت...

یک‌شنبه، ۱۴ فروردین ۱۴۰۱
دسترسی فایل های راهنما
چهارشنبه، ۳ آذر ۱۴۰۰

اطلاعیه‌ها

یک‌شنبه، ۸ آبان ۱۴۰۱